dinhchien

USDCAD - giảm với hình vai đầu vai

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
- Nhớ stop loss, ai muốn bơi với cá mập thì khỏi cũng được.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.