Đường Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD)

Ý tưởng Giao dịch 9
Scripts 754

Dự đoán và phân tích

Đường Trung bình động Hội tụ/Phân kỳ (MACD)

MACD là một chỉ báo cực kỳ phổ biến được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Nó có thể được sử dụng để xác định các khía cạnh của xu hướng tổng thể của một mã chứng khoán. Các khía cạnh đáng chú ý nhất là xung lượng, cũng như hướng và khoảng thời gian của xu hướng. Điều khiến cho MACD trở nên mang tính thông tin do nó thực sự là sự kết hợp của hai loại chỉ báo khác nhau. Đầu tiên, MACD sử dụng hai đường Trung bình trượt có chiều dài thay đổi (là các chỉ báo có độ trễ) để xác định hướng và khoảng thời gian của xu hướng. Sau đó, MACD lấy giá trị chênh lệch giữa hai đường Trung bình trượt (đường MACD) và EMA của các Đường trung bình trượt này (Đường Tín hiệu) để vẽ sự chênh lệch giữa hai đường dưới dạng biểu đồ dao động ở trên và dưới Đường số Không. Cái biểu đồ được sử dụng như một tín hiệu chỉ báo tốt về động lượng của một mã chứng khoán.

Đọc thêm về MACD.