dinhchien

USDCAD - Giảm với Descending Triangle Pattern

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
* 50% khi dự đoán hình từ quá khứ.
- Weekly: KỲ VỌNG TEST ĐÁY.
- Daily: Từ chối giá với Pinbar candle sticks
- H4: Descending triangle đánh giảm theo Daily, Weekly