Sanforex-com

Mục tiêu dài hạn đo được cho tỷ giá USD/CAD

Giá xuống
FX:USDCAD   Đô la Mỹ / Đô la Canada
Mục tiêu dài hạn cho tỷ giá này có thể nhìn vào biểu đồ ngày. Sóng D đã được tạo có mô hình lá cờ ngược, điều này dự báo rằng mục tiêu giá dài hạn có thể giảm rất sâu, theo lý thuyết thì đo từ đỉnh sóng B ( cán cờ) đo xuống lấy mục tiêu sóng E tại vùng 1.242


Trong đầu phiên giao dịch châu Âu, cặp tỷ giá này dao động trong biên độ hẹp và ngay sau khi nhận kết quả trong đầu phiên châu Mỹ giá đã giảm rất mạnh, phá thủng đường trendline hỗ trợ kéo dài từ tháng 9 đến nay nên đã xác nhận một tín hiệu giảm tiếp tục trong trung hạn. Nhưng cần lưu ý đôi chút là giá đang nằm tại vùng hỗ trợ 1.3050 nên có thể sẽ sideway rồi mới giảm tiếp. Mục tiêu phía dưới là hỗ trợ 1.2890.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.