OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
It not break the support 1W, so i think it will comeback dowtrend. and we see price on big frame so hard for up so i think downtrend will come sonner.... good luck =))))))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.