Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp USDCAD

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Tiếp tục canh bán cặp này, tuy nhiên nếu thấy giá phá qua vùng cản màu đỏ thì dừng toàn bộ kế hoạch, không sell nữa, để điều chỉnh lại kế hoac.
Giao dịch đang hoạt động

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.