Samurai_FX_VN

canh Bán UCHF

Giá xuống
Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
chuẩn bị đến vùng bán em nó rồi.. nhịp kế tiếp nếu đi đúng tính toán là nhioj đi rất nhanh và mạnh.
Bình luận:
SL
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.