FSFI

USDCHF- Cơ Hội Mua Ngắn Hạn Ngay Bây Giờ!

Giá lên
FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
- USDCHF- khung ngày cho thấy giá đã đi ngang 9 ngày trong vùng giá từ: 0.91424 đến 0.92748.
- USDCHF- H4 tôi tìm kiếm 1 cơ hội mua sớm.
- Mô hình vào lệnh ưa thích của tôi là mô hình Bat.
- Ngoài ra tại vùng hỗ trợ tôi thấy có 2 nến Pinbar từ chối vùng giá: 0.91424.
--
- Entry: 0.91500.
- Stoploss: 0.91253.
- Target 1 dự kiến: 0.91867. (Mức Fib hồi quy 38.2 đoạn AD).
- Target 2 dự kiến: 0.92199. (Mức Fib hồi quy 61.8 đoạn AD).
--
- Nếu giá phá vỡ chân X. Đối với tôi mô hình Bat thất bại.
--
- Hãy bấm Like khi bạn thấy phân tích hữu ích.
- Hãy bấm Follow để nhận phân tích mới hàng ngày nhé.
- XIN CẢM ƠN!
--
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.