Leadership

Cuối cùng thì xu hướng của USDCHF đã hình thành

Giá xuống
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Vậy là USDCHF đã hình thành xu hướng giảm tương đối rõ rệt. Những đỉnh mới của USDCHF liên tục thấp hơn những đỉnh trước đó của nó. Bên cạnh đó, đồng $ đang không thực sự mạnh trong khoảng thời gian gần đây. Xu hướng này của USDCHF sẽ còn kéo dài ít nhất là cho đến tháng 2.

SELL USDCHF
Target: 0.9600
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.