XTBVietnam

Biểu đồ kỹ thuật - USDCHF (06.04.2021)

CAPITALCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF đã tăng khoảng 8% vào đầu năm 2021. Tuy nhiên, động thái tăng giá đã dừng lại vào cuối tháng 3 khi cặp tiền này đạt đến vùng kháng cự quan trọng trong khu vực 0,9475. Vùng được đánh dấu bằng mức thoái lui 61,8% của động thái đi xuống năm 2020 cũng như giới hạn trên của cấu trúc Overbalance.

Cặp này đã có một đợt thoái lui khỏi khu vực vào tuần trước. USDCHF giao dịch cao hơn trong hôm nay nhưng nếu xu hướng giảm được tiếp tục, mức hỗ trợ quan trọng để theo dõi là khu vực 0.9200 - mức thoái lui 38,2%. Vùng 0,9475 nói trên vẫn là vùng kháng cự trong ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.