Leadership

USDCHF - Phải làm gì tiếp theo

FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Có lẽ đến thời điểm này không còn mấy ai giữ trạng thái SHORT USDCHF . Tôi thì vẫn đang giữ trạng thái SHORT USDCHF . Tuy nhiên, hiện tại USDCHF không nằm trong vùng giá an toàn để có thể thực hiện giao dịch. Bởi vậy nên tôi cho rằng tốt hơn hết là tránh giao dịch cặp tiền này. Hãy chờ tới khi nó quay lại vùng giá 1. hoặc rơi xuống hẳn vùng giá 0.98 để tiếp tục giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.