FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Usd/Chf đang trong vùng giá điều chỉnh rất khó giao dịch tuy nhiên con thể chờ tín hiệu sell khi kết thúc điều chỉnh giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.