vietdungvp1994

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
73 % forex 7 % các chỉ báo 20 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDUSD 13% | 2 USDCHF 7% | 1 USDJPY 7% | 1 BCH 7% | 1
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
123231
0
831
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Trực tuyến
6506
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
752
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
14901
1731
9740
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
270
129
35
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
1
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư