DuyphongFX88

Cơ hội bán USDCHF đã tới

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Cơ hội bán USDCHF đang khá đẹp
Mọi người cân nhắc vào lệnh
SL,TP đã có trên hình
Giao dịch được đóng thủ công: Sắp chạm tới TP2 thì bị bật lên :(
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.