FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF giá lên theo chiến lược,tuy nhiên đây là sóng hồi A của sóng biểu đồ D1.chạy 3 sóng ABC và kết thúc trước ngày 06. 01 .2020