FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF giá lên theo chiến lược,tuy nhiên đây là sóng hồi A của sóng biểu đồ D1.chạy 3 sóng ABC và kết thúc trước ngày 06. 01 .2020

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.