khanhdat

Đã tham gia
Phân bổ Thị trường
60 % forex 8 % tiền điện tử 32 % khác
Các mã được Nhắc đến nhiều nhất
AUDUSD 24% | 6 XAUUSD 20% | 5 EURUSD 20% | 5 BTCUSDT 8% | 2
Hiển thị thêm Ý tưởng 12
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
10
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
0
0
0
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
10490
968
1237
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
366
67
41
Tin nhắn Theo dõi Đang theo dõi Bỏ theo dõi
Loại
Truy cập mã lệnh
Riêng tư