FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF
Nhận định :
+ trống thông tin đồng $, số liệu lao động – đơn trợ cấp thất nghiệp công bố hôm qua đã hỗ trợ cho đà tăng của đồng $
+ tiếp tục nương theo kì vọng đồng $ phục hồi và market pricing kì vọng
+ Dòng tiền xoay từ tech qua cổ phiếu phòng thủ dược và utilities hôm nay báo hiệu rủi ro cho equity market nói riêng và dòng tiền thể hiện phần nào ở risky asset nói chung

Chiến lược :
Buy USDCHF như chart
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.