Leadership

Bây giờ không SELL USDCHF thì bao giờ SELL

Giá xuống
Leadership Cập nhật   
FOREXCOM:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
Có lẽ không cần phân tích quá nhiều để có thể thấy USDCHF đang ở vùng giá quá đẹp để có thể bắt đầu SELL. Hãy phân bổ vốn hợp lý để vào lệnh ngay từ thời điểm này.

SELL USDCHF
Target: 0.9700
Giao dịch đang hoạt động:
Vậy là USDCHF đã tụt 1 cây nến tương đối mạnh
Bình luận:
USDCHF đã giảm được 100 pips. Tuy nhiên nó vẫn còn cách target của tôi khá xa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.