FSFI

USDCHF- Cơ hội Bán ngắn hạn ngay bây giờ!

Giá xuống
OANDA:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USD/CHF tại H4 có dấu hiệu kiệt sức khi xuất hiện mô hình Rising Channel tại vùng kháng cự từ: 0.9017- 0.9030.
H4 có RSI quá mua và phân kỳ với giá.
Tại khung thời gian vào lệnh của tôi ở H1 có RSI quá mua và mô hình nến đảo chiều Doji.
Entry: 0.9020.
Stoploss: 0.9035.
Target: 0.8986.
----
- Tuyên bố từ chối trách nhiệm về rủi ro: Mọi thứ trong bài viết là kinh nghiệm cá nhân chỉ dành cho mục đích giáo dục và không được coi là lời khuyên về cách đầu tư vốn. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào xảy ra trong tài khoản của bạn. Bạn và chỉ bạn phải chịu trách nhiệm cho quyết định đàu tư của chính bạn.
- Bản quyền: Tất cả nội dung là bản quyền của tôi. Bạn không được sử dụng nội dung của tôi cho bất kỳ mục đích thương mại nào.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.