FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
USDCHF
Nhận định :
FED pause hawkish
cùng 1 số chỉ số kinh tế Mỹ bắt đầu hồi phục.
support cho carry trade Buy
Giá đã beak downtrend Daily và có nhịp pullback và quay trở lại tăng.

Chiến lược :
Buy USDCHF giá tại thời điểm hiện tại 0.898
SL 0.894
TP 0.90
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.