KhaiGuru

GU, EU, UF | Tuần 1 | Tháng 5/2023

FX:USDCHF   Đô la Mỹ / Franc Thụy Sỹ
3 cặp GBPUSD, EURUSD và USDCHF có tương quan chặt chẽ với nhau.
GBPUSD
- GU phá kháng cự 4H, có khả năng sẽ hồi lại hoặc điều chỉnh rồi tăng tiếp.
- Trong tuần không có tin tức quan trọng về BXY nhưng nhiều tin quan trọng về DXY. Dự kiến giá sẽ chạy rất mạnh.
- Phải để ý cặp GU vì thường nó sẽ mang tính dẫn dắt cặp EU.

EURUSD
- Cặp EU đang có xu hướng là Tăng trên cả W, D, và 4H. Tuy nhiên đang bị nén với phạm vi nhỏ dần trong vùng kháng cự 4H và EMA55.
- Trong tuần cả EXY và DXY đều có những tín hiệu rất mạnh.
- Nếu GU tăng tiếp thì EU sẽ phá vùng kháng cự 4H và tăng theo.

USDCHF
- UF đang giảm trên khung D, và vẫn còn khả năng giảm tiếp vì chưa chạm đến vùng hỗ trợ nào mạnh mẽ.
- Trên 4H giá đang được đỡ bởi 1 vùng hỗ trợ và hiện tại đang cắt phía trên đường Trendline giảm và EMA55.
- Có thể sẽ tăng tiếp hoặc giảm lại. Cặp này thường tương quan ngược với cặp EU nên cần thông tin ủng hộ của cặp còn lại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.