hvdung14

USDJPY - 5/4/2021

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
XU hướng tăng, hình thành mô hình cờ. Đợi break lên và thực hiện long.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.