OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
  • Giá đã bắt đầu đến vùng hỗ trợ mạnh.
    Chờ đợi các tín hiệu đảo chiều từ khung giờ H4 trước khi xác định tín hiệu vào lệnh mua.