OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
  • Giá đã bắt đầu đến vùng hỗ trợ mạnh.
    Chờ đợi các tín hiệu đảo chiều từ khung giờ H4 trước khi xác định tín hiệu vào lệnh mua.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.