MorganLee_SPX

USD/JPY- Update thị trường ngày 15/9/2022 Yên Nhật sẽ đi về đâu.

MorganLee_SPX Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lãnh đạo Nhật bắt đầu can thiệp vào tỷ giá đồng JPY, USD sẽ hạ nhiệt nhanh hơn.
Trên biểu đồ USDJPY đang xuất hiện và hình thanh mô hình 2 đỉnh, kì vọng USDJPY break khỏi vùng 141.2 để xác nhận mô hình 2 đỉnh.

Chiến lược giao dịch USDJPY hôm nay :
SELL TẠI 143.6
STL TẠI 143.9
TP TẠI 143 -142.5

Lưu ý : Thị trường biến động liêntục vậy nên hãy chú ý trong quá trình giao dịch kiểm soát rủi ro bằng các cài đặt TAKE PROFIT và STOP LOSS đầy đủ để đạt được hiệu quả giao dịch.
Đây chỉ là nhận định cá nhân của tác giả để người đọc tham khảo , không được xem là lời khuyên đầu tư.
Sau cùng, chúc bạn đọc một ngày làm hiệu hiệu quả và thành công !
Giao dịch được đóng thủ công:
+50 pip
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.