Blogngoaihoi

USDJPY 25/11- Điều chỉnh giảm với phân kỳ giảm-Blog ngoại hối

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Kèo 3: USDJPY 25/11- Điều chỉnh giảm với phân kỳ giảm.

Chiến lược tham khảo : Bán quanh 115.5, Stop 115.8, TP 114.8