Blogngoaihoi

USDJPY 25/11- Điều chỉnh giảm với phân kỳ giảm-Blog ngoại hối

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Kèo 3: USDJPY 25/11- Điều chỉnh giảm với phân kỳ giảm.

Chiến lược tham khảo : Bán quanh 115.5, Stop 115.8, TP 114.8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.