Blogngoaihoi

EURNZD 25/11- Phá vỡ mô hình nêm tăng-Rising wedge

Giá xuống
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Kèo 2: EURNZD 25/11- Phá vỡ mô hình nêm tăng-Rising wedge.

Chiến lược tham khảo : Bán quanh 1.63, Stop 1.634, TP 1.62.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.