DatTong

USDJPY, Phá vỡ mức hỗ trợ H4, hình thành downtrend nhỏ !

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY , Phá vỡ mức hỗ trợ H4, hình thành downtrend nhỏ !
Giao dịch đang hoạt động:
Sell 110.75, stoploss 30pip !
Bình luận:
Bình luận:
Đóng lệnh: dừng lỗ:
-30PIP
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.