DatTong

USDJPY, Xu hướng giảm mạnh.

Giá xuống
DatTong Premium Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Giá cho xu hướng giảm mạnh, nằm dưới cản
--> Chờ giá test cản, cho tín hiệu
==> Bán
Bình luận:

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.