VFITeam

USD/JPY đang sideway khung W1. Target tiếp theo là 109.59

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD/JPY đang sideway ở khung W1. Canh buy tại 0.25 ( 107.15 ), target tại 0.5 ( 109.59 )

Risk 0.59%, Reward 2.14% = 3.6R

Chúc anh em may mắn ^^
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.