AnbuTrade

USDJPY Chờ hành động giá Inside bar tại điểm xoay (Pivot Point)

Giá lên
AnbuTrade Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
1. Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy
- Giá đã dao động trong mô hình cái nêm và đã break ra khỏi cái nêm đó.
- Giá vượt cản gần nhất và đã re-test
2. Hiện tại
- Giá đang hình thành inside bar
- Giá đang chạm điểm xoay ( Pivot Point ) trên khung ngày (Daily)
3. Hành động
- BUY nếu giá break insidebar và xác nhận lực tăng. Target là vùng kháng cự gần nhất
- KHÔNG LÀM GÌ nếu giá không đi đúng kế hoạch.

Trade with your plan
Giao dịch đang hoạt động:
BUY USDJPY. SL và TP như hình
Giao dịch đang hoạt động:
BUY USDJPY +100pip

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.