AnbuTrade

USDJPY Chờ hành động giá Inside bar tại điểm xoay (Pivot Point)

Giá lên
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
1. Theo như biểu đồ cho chúng ta thấy
- Giá đã dao động trong mô hình cái nêm và đã break ra khỏi cái nêm đó.
- Giá vượt cản gần nhất và đã re-test
2. Hiện tại
- Giá đang hình thành inside bar
- Giá đang chạm điểm xoay ( Pivot Point ) trên khung ngày (Daily)
3. Hành động
- BUY nếu giá break insidebar và xác nhận lực tăng. Target là vùng kháng cự gần nhất
- KHÔNG LÀM GÌ nếu giá không đi đúng kế hoạch.

Trade with your plan
Giao dịch đang hoạt động: BUY USDJPY. SL và TP như hình
Giao dịch đang hoạt động: BUY USDJPY +100pip

Bình luận