OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USD tiếp tục mất giá trong tương lai, ở xu hướng giảm dần đều

Tác giả đề xuất mô hình giảm dài hạn với USD-JYP

Điểm dừng lỗ và chốt lời như hình

CHúc may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.