Trongvinh-FA25

Elliott Wave Trading - Update USD/JPY 12.11.2022 - Sell On Rally

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Trong bài viết về cấu trúc sóng EW của cặp UJ ngày 02.09 trước đó tôi đã đề cập đến kịch bản tăng giá của UJ sẽ vẫn được duy trì nhưng chỉ trong ngắn hạn và kháng cự đáng chú ý là 144 và 151 để hoàn thành tất nhịp tăng giá C, sau đó thị trường sẽ giảm giá dài hạn và chúng ta có một cơ hội short dài hạn với mức lợi nhuận hấp hẫn. Trạng thái của UJ trong lần cập nhật này:
- Sóng C đã hoàn thành tại kháng cự 151.xx như dự kiến
- Kháng cự RSI 80-82 đã gợi ý một trạng thái mua quá mức và đã tăng giá đã kết thúc tại kháng cự này với một vị thế bán tốt
=> UJ đã hoàn tất cấu trúc tăng giá và xác nhận bước vào đảo chiều giảm giá: Một vài điểm cần chú ý cho chiến lược short dài hạn của UJ.
- Một vùng hỗ trợ hợp lưu MA52 khung tuần và MA200 khung D1 kèm RSI-W1 chạm hỗ trợ 40 tại vùng 131-133 tại khu vực này UJ có thể tạo vùng hỗ trợ chạm lại đà giảm giá và có một nhịp hồi phục trở lại

Nếu bạn muốn tiếp tục theo đuổi vị thế Short dài hạn cho UJ hãy chờ đợi một nhịp hồi phục trở lại của UJ để có một vị thế thuận lợi và tìm kiếm một mức lợi nhuận hiệu quả như vị thế short UJ tại kháng cự 151.xx trước đó.

Miễn trừ trách nhiệm: Nhận định thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo. Đây không phải và không được xem là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư/mua bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.