Trongvinh-FA25

USD/JPY - Update Sóng Elliott ngày 02.09.2022 - Sóng đẩy C

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
UJ đang hoàn tất sóng tăng ngắn hạn - sóng đẩy C, các điểm cần chú ý:
- Kháng cự dài hạn tại vùng 147.63
- RSI M1 đang nằm trong vùng quá mua 80-90

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.