ngohoang98

USD/JPY có khả năng là 1 cú false breakout.

Giá xuống
ngohoang98 Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Giã có thể quay ngươc trở lại mô hình và tiếp tục tích lũy thành mô hình tam giác mới lớn hơn - một cú quét SL.
Vị thế khá tốt với RR ổn. Mạo hiểm 1 lênh Sell U/J
Bình luận:
Giá đi không như dự đoán nên tôi đã chốt lừi sớm chỉ 0.5R
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.