FAST-TRADING

USDJPY mua bán đều phải đợi

FOREXCOM:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
#USDJPY M15

Phân tích tổng quan:
Xu hướng chính H4: Tăng
Xu hướng H1: Giảm (Chọn vùng DZ-H1 và SZ-H1 là vùng cơ bản trong ngắn hạn)

Phân tích cơ bản:
#M15 #USDJPY tăng chạm vùng kháng cự M15 (Key Level). Vùng “key level” sẽ mở ra hướng ngắn hạn m15 của #USDJPY.
Ưu tiên xu hướng chủ đạo trên H4 là MUA. Tuy nhiên, H1 đang trên đà giảm, M15 tăng nhẹ, xu hướng ngắn hạn trên M15 sẽ bị chi phối bởi 2 khung trái ngược trend nhau. Thận trọng ngay vùng “KEY LEVEL”.
Vòng tròn được ký hiệu, nơi sẽ đưa ra tín hiệu “mua” hay “bán” ngắn hạn trên M15 #USDJPY. Kết hợp phân tích cơ bản để lựa chọn “vị thế” đảm bảo nhất.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.