Dubaotiente

Short USD/JPY, kỳ vọng giá hướng xuống vùng 104

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Việc Fed không quá "dovish" như thị trường kỳ vọng trong cuộc họp đêm qua đã ít nhiều gây thất vọng cho nhà đầu tư. Với tốc độ mua vào trái phiếu được giữ nguyên (80 tỷ USD trái phiếu chính phủ và 40 tỷ USD chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp một tháng), cũng như kế hoạch kích thích tài khóa chưa đi đến con số cuối cùng mặc dù gây nhiều tranh cãi trong quốc hội, tài sản rủi sẽ tiếp tục chịu tác động tiêu cực.
Đà bán tháo mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán và lợi suất Mỹ sụt giảm sau cuộc họp FOMC đêm qua sẽ tiếp tục là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng của Yên Nhật.

Về mặt phân tích kỹ thuật, USD/JPY trên Daily Chart đã phá vỡ tích lũy Inside Bar và mô hình tam giác cân, giá cũng đã thoát mây Kumo xuống.
Tôi kỳ vọng USD/JPY sẽ hướng về vùng 103.8-104, các vị thế Sell on rally có thể chờ tại vùng 105.2 và Stop qua 106.

Disclaimer: Đánh giá thể hiện quan điểm cá nhân, chỉ có giá trị tham khảo, không phải và không được coi là hoạt động tư vấn khuyến nghị đầu tư, mua, bán bất kỳ sản phẩm nào hoặc tư vấn cho bất cứ hoạt động kinh doanh nào và không nhằm mục đích phục vụ lợi ích của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.