Donald_Nguyen

USDJPY tận dụng đà hồi phục ngắn hạn

FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Cặp USDJPY tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ sự hồi phục của đô la Mỹ kể từ thứ Hai. Hiện tại, giá đang giao dịch quanh mức 147,323, với mức tăng 0,12% trong ngày. Theo phân tích từ biểu đồ 1D, sau khi nhận được hỗ trợ ở mức 146,5, phe tăng giá đã nắm bắt cơ hội để đẩy cặp tiền này lên gần mức mục tiêu 148,3. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sau mức này, có khả năng xu hướng giảm sẽ tái diễn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.