FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
usdjpy xu hướng chính dài hạn trên khung M là xu hướng xuống.xu hướng tuần là xu hướng xuống chưa có tín hiệu đảo chiều,về dài hạn và trung hạn không nên mua usdjpy mà ưu tiên các lệnh bán khi có tín hiệu,đối với các tín hiệu buy ở khung 4h và 1h,d1 nên bỏ qua khi tuần chưa có tín hiệu xác nhận đảo chiều

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.