dinhchien

USDJPY - Đã có quy luật tăng khung H4

Giá lên
dinhchien Premium Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
* Dự đoán từ quá khứ, vậy xác suất chỉ 50%.
- Khung Weekly: từ chối giá với nến Engulfing và 1 nến tăng
- Khung Daily: Phân kỳ dương FORCE INDEX , RSI ; MACD-H phân kỳ dương thiếu vai phải.
- Khung H4: quy luật tăng xuất hiện tại điểm phá vở đường kháng cự hỗ trợ bởi Chỉ bảo RSI
- Stop loss tại điểm phá vỡ quy luật tăng hiện tại.
- Phân loại giao dịch loại 3: rủi ro 1% tài khoản.
Giao dịch được đóng thủ công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.