Mình đợi kèo của USDJPY
mình đang đợi giá phá qua vùng 110.258 một cách rõ ràng để tìm một lệnh buy lên trong tuần tới.
tiếp tục nhìn hành động giá và không cần làm gì cả

nếu phá qua vùng 110.258 thì đỉnh tiếp theo giá đi tới sẽ là 110.764

chúc mọi người cuối tuần vui vẻ

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.