minhmango

USDJPY sẽ an phận xuống tiếp bên dưới vùng kháng cự mạnh?

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sau khi xuyên phá vùng ở 108.400-107.700 vùng này trở thành 1 kháng cự mạnh và USDJPY giữ vững trạng thái bên dưới vùng này trong thời gian gần đây. Đồng thời USDJPY còn vừa hình thành 1 mô hình giá fakey (khung xanh). Mô hình này mang tính chấy bearish (giá xuống) rất mạnh.
Xu hướng chính hiện tại cũng là đang giảm, những ai chưa kịp sell từ trước thì có thể canh sell khi giá vẫn ở dưới mô hình này, rất nhiều khả năng USDJPY còn giảm tiếp

Mọi hợp tác với TradingView xin liên hệ:
mngoc@tradingview.com
Mua bán USDT xin liên hệ https://t.me/minh0905
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.