KhiemNI

USDJPY: Nén tăng hình thành. BUY

Giá lên
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
mô hình nén đã hình thành và có sự bật mạnh lên từ khu vực nén
Giá xuống sâu khiến cho kha khá phe gấu bị mắc bẫy.
USDJPY hiện đang là nấm mồ chôn khá nhiều anh em. Hãy cản thận
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.