BLOGFOREXVIET

USDJPY TRONG MÔ HÌNH B&R VÀ PHÂN KỲ GIẢM MACD H4

Giá xuống
BLOGFOREXVIET Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
* Cặp này đã hình thành mô hình Bump and Run cổ điển và đã đi qua điểm sell 1
* Phân kỳ giảm cũng diễn ra trên MACD khung H4
>>> Tuần này theo setup chúng ta có 2 lựa chọn sell
1. Đợi tín hiệu giảm để tham gia Sell vào xu hướng chính của phân kỳ giảm trên H4.
2. Đợi nến đóng vượt qua bên dưới đường trendline màu đỏ đó là điểm sell 2 của mô hình B&R cổ điển.
SL và TP là tùy ở khả năng của anh em.
SL tốt nhất là trên đỉnh của mô hình B&R
TP nên hướng đến 105.900
*** Một điều lưu ý là thị trường lúc nào cũng có khả năng đảo chiều nên khi có lợi nhuận anh em căn nhắc di chuyển SL theo giá, còn nếu thấy không an tâm nên đóng luôn để lấy lợi nhuận và chờ đợi 1 setup khác.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
TP đã đạt được nên đóng lệnh này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.