FXBAOTrading

Phân tích USDJPY hôm nay (3/10)

FXBAOTrading Cập nhật   
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
AD xin chào mọi người!
Hiện tại USDJPY vẫn giữ được mức tăng tốt khi tiếp tục đạt mức giá quanh khu vực 149,85 sắp chạm đến mức ta,6 lí 150,00.

Về mặt kỹ thuật trên khung 4H, xu hướng chính vẫn là tăng, hiện đang hạ nhiệt nhẹ khi sắp chạm mức 150,00 khả năng sẽ tục tăng nếu phe mua tiếp tục khẳng định vị thế của mình.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.