trieuxd

UJ Xu hướng canh sell

Giá xuống
FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Lực nến nhỏ dần. xuất hiện nến doji . Ủng hộ xu hướng giảm
- Giá nằm dưới mây
- Nằm dưới EMA
- Canh sell, tp ở vùng kháng cự trên
- TP ở vùng đáy thấp hơn đáy cũ.
- Có thể đặt TP ở đáy cũ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.