KimJoseph

Tín hiệu bán xuống USDJPY

OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
Sell UJ về vùng mây
Điểm vào dao động từ 110 - 109.5
Stoploss 111.5
Target 108 - 107.5
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.