DatTong

USDJPY, Nến đảo chiều trên D1.

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm giá trên D1
--> Kỳ vọng giá hồi xuống
==> Bán !

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.