tohaitrieu

USDJPY ngày 25/03/2022: Evening Star, Bearish Rising Wedge

Giá xuống
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
USDJPY ngày 25/03/2022 có vài dấu hiệu sau cần đề phòng một đợt điều chỉnh mạnh:
1. Evening Star
2. Bearish Rising Wedge
3. Phân kỳ RSI lớn
4. RSI hiếm trong 3 năm.

Lệnh mạo hiểm lần 2 với USDJPY:
Lot Size: 0.03 Lot (3 lệnh 0.01)
Entry: 121.96, 122.25
Stop Loss: 122.69
Take Profit: 120.74, 119.36, 118.69.

Good Luck ACE.
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.