DatTong

USDJPY, Mô hình SHS trên H1--> Bán

Giá xuống
DatTong Cập nhật   
OANDA:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Trend chính: Uptrend
- Giá test cản tuần cho nến doji
- H1: Mô hình SHS giảm giá, giá đã phá neckline
--> Bán
Bình luận:
Dời stoploss vào điểm vào lệnh

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.