FX:USDJPY   Đô la Mỹ / Yên Nhật
- Giá đang phản ừng tại vùng bán chính khung tuần.
- H4 xuất hiện phân kỳ giảm.
- H1 đang tạo cấu trúc giảm và nhiều lần giá bị đẩy xuống thể hiện ở nhiều nến rút râu xuống.

Nhận đinh; chờ M15 tạo cấu trúc giảm rõ ràng rồi sell xuống.

Lưu ý: Đây là nhận định dựa trên kinh nghiệm cá nhân của mình, không phải là lời khuyên đầu tư. Mong các bạn dùng để tham khảo và chỉ nên theo khi thấy phù hợp với nhận định của các bạn!

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng Forex - You Can.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.